Projekt Fællesvarme

24. november 2022

Orientering ang. Rårup Fællesvarme Rårup 24. november 2022 

Kære borger i Rårup.

Hermed en kort opdatering fra bestyrelsen for Rårup Fællesvarme A.m.b.a.

På stiftende generalforsamling den 6. september 2022 blev bestyrelsen for Rårup Fællesvarme A.m.b.a stiftet og konstitueret.

Siden generalforsamlingen har bestyrelsen arbejdet på at få klarlagt en række spørgsmål, der har været stillet under projektets opstart; der er blevet etableret en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet, og der er ansøgt opstartsmidler fra to forskellige klimapuljer til at dække udgifter til en bestyrelses-ansvarsforsikring samt til ekstern rådgivning til gennemgang af entreprisekontrakten fra &Green Project ApS.

På baggrund af den eksterne rådgivning samt juridisk bistand fra Hedensted Kommune har bestyrelsen valgt at opsige samarbejdet med &Green Project ApS.

Rårup Fællesvarme A.m.b.a er bygherre på fællesvarmeprojektet og dermed ansvarlig for alle forhold, inklusiv de økonomiske forhold, under projektets etablering.

Det er derfor utrolig vigtigt, at bestyrelsen underskriver en fyldestgørende kontrakt, der overholder gældende lovgivning om forsyningsvirksomhed.

Dette kunne bestyrelsen desværre ikke komme i mål med i samarbejde med &Green Project ApS.

Bestyrelsen har allerede kontakt til nye samarbejdspartnere, således Rårup Fællesvarme stadig kan blive en realitet.

Der vil blive igangsat en screeningsanalyse i januar 2023 for at sikre at den bedste løsning vælges, både teknisk, men også økonomisk, da dette vil få indflydelse på Rårup Fællesvarmes fremtidige drift.

I januar vil der blive afholdt et borgermøde (nærmere info følger), hvor der vil blive præsenteret et nyt projektforslag samt en overordnet tidslinje for projektet.

Bestyrelsen håber på stor opbakning, således vi sammen kan få succes med etablering af Rårup Fællesvarme.

Du er desuden altid velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer, hvis der opstår spørgsmål. 

Med venlig hilsen  -  Bestyrelsen for Rårup Fællesvarme A.m.b.a. 

__________________________________________________________

Hermed de første informationer omkring "Projekt Fællesvarme" som er et projekt under Rårup og Omegns Lokalråd. 

NYESTE INFORMATIONER: Projektet bliver nu gennemført 🙂

Information til borgerne JULI 22 >>> 

__________________________________________________________

Her vil løbende opdateres med informationer til alle der har interesse i projektet  FØLG MED... 🙂

Link til Projektets egen hjemmeside: Klik her >>>

Officielle dokumenter:

Projekt introduktion

Projekt folder 

Præsentation fra Borgermøde den 24. maj 2022: Klik her >>>

__________________________________________________________ 

BESTYRELSEN:

Formand - Halldór Ómarsson
Mobil: 93637672
Mail: halldoromars@gmail.com

Næstformand - Rikke Klitgaard Hermann
Mobil: 22775767
Mail: rikkeklitgaardhermann@gmail.com

Bestyrelsesmedlem - Henrik Krogsgaard
Mobil: 42167705
Mail: henrik.krogsgaard@jyde.dk

Bestyrelsesmedlem - Kenneth Dahl
Mobil: 20264278
Mail: mail@kenndal.dk

Bestyrelsesmedlem - Michael Krogh
Mobil: 22128515
Mail: kroghmich@gmail.com

Suppleant - Kim Sørensen * Jan Benzon er trådt ud af bestyrelsen

 

& green project
Stig Caspersen, sc@andgreenproject.dk – 6016 8185
Verner Rosendal, vr@andgreenproject.dk – 4016 2309