Unge uledsagede flygtninge til Rårup

16. februar 2017

16. februar 2017

Ifbm. afholdte bestyrelsesmøde: - Endnu intet hørt pr. d.d.

 

4. oktober 2016

I henhold til lokalrådsmøde den 4. oktober er der ikke meget nyt i sagen, dog oplyses der fra den institution der nu hedder "Syrenen" Kirkedalsvej i Rårup, at der er flyttet 6 unge drenge ind.

Der har været afholdt informationsmøde med plejehjemmet, og 1 deltager fra lokalrådet.

Lokalrådet har efterfølgende efterlyst skriftlig infomation fra Hedensted Kommunes Integrationsafdeling. - Endnu intet hørt pr. d.d.

Med venlig hilsen Lokalrådet. 

 

8. august 2016 

Rårup og Omegns Lokalråd har modtaget følgende fra Hedensted Kommunes integrationsafdeling:

Hedensted Kommune er pt. i gang med at få godkendt de tidligere ældreboliger på Kirkedalsvej i Rårup som opholdssted for unge uledsagede flygtninge.
De nuværende opholdssteder for unge flygtninge i Kommunen er alle optaget, og der har derfor været brug for at oprette et nyt opholdssted. 
Indtil videre er der lejet 4 huse: 51B, 51D, 51E og 51G - hvoraf 51G er indrettet som fælleshus, med kontor, fælles køkken og stue. De resterende 3 huse er indrettet, så der kan bor 2 i hvert hus. Derved bliver der plads til 6 uledsagede flygtninge i ælderen 15-18 år.

Vi håber på, at de første beboere kan flytte ind 1. september 2016.


De unges nationalitet ved vi endnu ikke, men det bliver formentlig unge fra Eritrea, Afghanistan, Syrien, Somalia eller lignede lande.

Opholdsstedet bliver døgnbemandet, dvs. at der bliver en rådighedsvagt i fælleshuset, som de unge kan tilkalde, hvis der bliver behov for det.

Når vi har fået godkendt stedet af Socialtilsynet, vil vi gerne lave et Åbent Hus arrangement for alle byens borgere, så vi kan hilse på hinanden.

Hedensted Kommunes, Integrationsafdeling.